top of page
Image by Maryna Bohucharska

BLI FÖRÄNDRAD,
GÖR SKILLNAD.

Småland Sprouts

Småland Sprouts

Hur utvecklas du efter din DTS?

"Småland spirar" är ett årslångt program som hjälper dig att blomma ut medan du hittar din plats inom mission.


Du kommer att bli coachad genom mentorskap och praktiskt ansvar. "Småland spirar" är ett grymt sätt att prova på hur det är leva ett liv för mission och att växa längs vägen. Du kommer att bli ledd att sprida Guds rike härifrån till jordens yttersta gräns.

Kontakta oss för att få veta mer och för att ansöka.

bottom of page