Vad är YWAM?

Youth With A Mission - Ungdom med Uppgift är en global rörelse av kristna från många olika kulturer, åldersgrupper och samfund som är överlåtna till att tjäna Jesus över hela världen. Också känt som YWAM / UMU arbetar vi för och står samlade i vårt gemensamma mål att lära känna Gud och göra Honom känd. 

 

Det här tar sig uttryck i tre olika former: evangelisation, undervisning och barmhärtighetstjänst. Det betyder att dela evangeliet, utrusta troende för fortsatt tjänst och att visa Jesu kärlek praktiskt genom olika typer av hjälparbeten. Dessa tre delar krävs för att vi ska kunna slutföra den uppgift Jesus gav oss i missionbefallningen i Mattesus 28:18.

 

Vad som håller oss samman inom YWAM är två delar. Först har vi 18 grundvärderingar, du kan läsa dem här. I korthet lägger vi stor vikt på Guds skrivna och talade ord, mångfald och pionjäranda. För det andra Lärjungaskolan DTS som är en del av dnat i YWAM. Det är instegskursen inom YWAM vilket betyder att efter att du har fullföljt en DTS är du behörig till att arbeta med UMU var som helst i världen där du känner att Gud kallar dig.

Du kan också läsa mer på ywam.org