top of page
Image by Austin Ban

VAD ÄR YWAM?

Image by Hannah Busing

Youth With A Mission / Ungdom med Uppgift är en global rörelse av kristna från många olika kulturer, åldersgrupper och samfund som är överlåtna till att tjäna Jesus över hela världen. Också känt som YWAM / UMU arbetar vi för och står samlade i vårt gemensamma mål att lära känna Gud och göra Honom känd. 

 

Det här tar sig uttryck i tre olika former: evangelisation, undervisning och barmhärtighetstjänst. Det betyder att dela evangeliet, utrusta troende för fortsatt tjänst och att visa Jesu kärlek praktiskt genom olika typer av hjälparbeten. Dessa tre delar krävs för att vi ska kunna slutföra den uppgift Jesus gav oss i missionbefallningen i Matteus 28:18.

 

Vad som håller oss samman inom YWAM är två delar. Först har vi 18 grundvärderingar, du kan läsa dem här. I korthet lägger vi stor vikt på Guds skrivna och talade ord, mångfald och pionjäranda. För det andra har vi Lärjungaskolan DTS som är en del av DNA:t i YWAM. Det är instegskursen inom YWAM vilket betyder att efter att du har fullföljt en DTS är du behörig till att arbeta med UMU var som helst i världen där du känner att Gud kallar dig.

Du kan också läsa mer på ywam.org

Vad är YWAM?

Image by Phil Coffman

Vad är DTS?

En DTS eller Lärjunga-Tränings-Skola är oftast en sex månaders kurs. Uppbyggd av en tre månaders lektionsdel med undervisning om en rad bibliska och mer praktiska ämnen, följt av tre månaders missionsresa. Kursens mål är elever som lär känna Gud och gör Honom känd. UMU är en missionsorganisation så DTS ska inte bara undervisa om Gud utan också utrusta dig till att sprida Guds rike här på jorden. 

Du hittar lärjungaskolor i princip över allt där UMU finns. Det betyder att om du känner en kallelse till ett specifikt land, yrke eller tjänst finns det förmodligen en DTS som passar just dig. Det är alltid en bra idé att ta 6 månader för att gå på djupet med Gud.

bottom of page