top of page
Image by Aubrey Odom

MISSIONSRESOR

Missionsresor!

Varför åker vi på missionsresor?

Korta missionsresor är en viktig del av UMU Smålands vision. 

Gud kan använda dessa korta resor för att göra stora saker, både i de samhällen som vi besöker och i de deltagare som är med och tjänar. För många är tanken på mission just bara en tanke, men vår övertygelse är att när unga själva får chansen att gå ut på fältet blir det mer än så. Väl ute på fältet får de se hur Gud använder dem och deras roll i att uppfylla missionsbefallningen blir så mycket mer konkret. 

Hur vill vi komma med förändring?

Längre ner kan du läsa om hur deltagare och även ungdomsledare får växa på en sådan resa, men framför allt handlar missionsresorna om hur vi kan välsigna de samhällen vi besöker. Vi har sett gång på gång att om vi kan påverka ett samhälle positivt med evangeliet så får deltagarna växa längst vägen.

Huvudsakligen gör vi detta genom att upprätthålla relationer med människor som arbetar på plats. Ett team som kommer en kort period kan komma med mycket engagemang och energi men det är viktigt att vårt arbete stöttar arbetet som görs långsiktigt på fältet. Genom förståelse för arbetet på plats kan vi tjäna på bästa möjliga sätt och se till att missionsresan blir till välsignelse för alla inblandade.

Anchor 1
sunset

Mission Adventures nätverket är en grupp inom UMU som finns över hela världen. Ambitionen är att samarbeta med lokala kyrkor för att göra mission tillgängligt för alla som vill delta.

Målet med Missions Adventures är att använda både UMU:s erfarenhet av korta missionsresor samt ungdoms- ledarens relation till ungdomarna.

UMU:s roll i en sådan missionsresa är att organisera arbetet på plats, boende och boka resor. Ungdomsledarens uppgift blir att skapa en bra kultur i teamet, en kultur där ungdomarna är redo att tjäna och växa.

Mission adventures

Vi älskar att se hur både samhällen och deltagare blir välsignade av missionsresorna. Desto mer som deltagarna får vara med och tjäna, desto mer får de växa i tro, frimodighet och kärlek. Kan det bli bättre än så?

Ungdomarna får chansen att dela vittnesbörd och predika evangeliet, det är grymma möjligheter att kliva ut i tro. Dessutom är äventyret att få åka till ett annat land en möjlighet för ungdomarna att uppleva en kultur som är annorlunda från deras egen. Gud älskar alla folk och kulturer och deltagarna kommer hem med en större förståelse för Guds hjärta för hela världen.

Sen får man inte glömma att missionsresor är roliga! Ungdomarna kan bygga djupare relationer med varandra och ledarna, något som kan fortsätta när man är hemma igen. Vi är övertygade om att en missionsresa ger ungdomar en större bild av vem Gud är och de får uppleva att han vill använda dem, precis som de är, i hans rike.

Varför ungdomar?

Det kan vara svårt att planera en missionsresa, man vill ju åka någonstans där man verkligen kan vara till hjälp. Att boka resan för en stor grupp och att försöka få ihop en realistisk budget är inte så lätt. Det vore illa om ungdomsledarens passion för att hjälpa ungdomarna att kliva ut i mission stoppades innan det ens började.

Mission Adventures modellen ser till att allt det praktiska är fixat så att pastorer och ungdomsledare kan fokusera på att få ungdomarna peppade på mission. Ledarna får chansen att se deras ungdomsgrupp i ett helt nytt sammanhang, de får hjälpa dem genom utmaningar och uppmuntra dem att använda sina gåvor och talanger på ett meningsfullt sätt.

Varför ungdomsledare?

Kontakta oss

Om du är intresserad av att kliva ut i mission med oss, hör av dig!

Vi erbjuder missionsresor för alla: ungdomar, kyrkor, familjer eller individer!

Tack för ditt meddelande!

bottom of page