top of page

VAR MED OCH LYFT BLICKEN

photo credit: Asal Chhimekee / Goda grannar

Många i vårt land kämpar och har det svårt, precis som i många andra länder.

Särskilt påverkade blir de redan utsatta. En grupp som är hårt drabbad är daglönearbetare i t. ex. Nepal. En dag utan arbete är lika med en dag utan mat. Många i Nepal är mer rädda för att dö av svält än av viruset. Svälten är närmare.

covid

photo credit: Asal Chhimekee / Goda grannar

covid

photo credit: Asal Chhimekee / Goda grannar

Vi i YWAM Småland vill stå med de människor som ligger nära vårt hjärta.

Föreningen Nepals Vänner, som vi känner till och litar på, stöttar ett projekt som delar ut mat till de mest behövande.

 

Stötta projektet direkt genom att Swisha till 123 567 23 81 märk Corona Action.

Read NepalsVänner's recent newsletter

Hej, Namaste och Jayamashi!

UPPROP - Nepal behöver ditt stöd

Många i vårt land kämpar och har det svårt, precis som i många andra länder. 
Ett av de länder som har många daglönearbetare är Nepal. 
Många där är mer rädda för att dö av svält än av viruset. 
Svälten är närmare. 

När allting stänger, t o m gränsen till Indien, då står man utan inkomst och utan den dagliga inkomsten kan man inte köpa mat. Vare till sig själv eller familjen. 


Myndigheterna har hört av sig till olika organisationer och bett om hjälp. Så även till ”Goda grannar”, den organisation som vi i Nepals Vänner lärde känna närmare efter jordbävningarna 2015. Nu frågar de om vi kan hjälpa dem att hjälpa?! 

Tillsammans med myndigheterna ska de försöka få fram mat till några av de mest behövande. 

Du behöver inte ge en stor summa,
men kan du Swisha 100 kr till 123 567 23 81. 

Märk med: Corona Action 

 

Tack för att du vill vara med! 

 

Styrelsen för Föreningen Nepals Vänner 
 

Allt gott!
Peder

covid

Distribution av förnödenheter till behövande familjer.
Organiserat av ”Goda Grannar” i samarbete med myndigheterna. 

bottom of page